Dobry Kancelaria adwokacka Katowice

Informacje

Dodany: 2022-03-06
Kategoria: prawnik

Dobry Kancelaria adwokacka Katowice

Dobry Kancelaria adwokacka Katowice

Prawa - czyli czego możesz się domagać

Nałożenia nieodpowiedniej kary dyscyplinarnej

Pozostawieniu wniosku bez rozpoznania,

Przepisy karne - art. 90 - art. 94

Co można budować bez pozwolenia i zgłoszenia? Zmiany w prawie budowlanym 2020

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Klientom indywidualnym zapewniamy fachowe doradztwo i porady prawne oraz pomoc w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i prawa pracy. Pomocy w zakresie związanym z regulacjami prawnymi udziela adwokat specjalizujący się w sprawach rozwodowych. Adwokat Monika Różycka - Stańczak udziela porad prawnych klientom indywidualnym oraz świadczy obsługę prawną firm. 3d. Nabór na stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego przeprowadza zespół, powołany przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. Poszukujemy dla naszych Klientów możliwych rozwiązań sytuacji, w której się znaleźli.

Top